Huurvoorwaarden

Optie / Boekingen

 • Informatie, reservering, boeking: lennie@ndd532.nl en/of telefonisch : 06 108 80 114
 • Het nemen van een optie is mogelijk. Indien een andere huurder zich aandient, binnen 24 uur besluiten, anders vervalt de optie.
 • Bij een reservering wordt een borg van 20% in rekening gebracht. Betaling van de borg is de definitieve boeking.

 

Verantwoordelijkheid

 • De studio en bijbehorende ruimten dienen na afloop van de huurperiode opgeruimd te zijn.
 • Gebruik van speciale effecten zoals open vuur, rook, water op het speelvlak en/of (spuit)verf zijn verboden zonder overleg vooraf.
 • Meegebrachte technische apparatuur en/of decor dient vooraf te worden overlegd te worden.
 • In de studio en bijbehorende ruimten mag niets aangeplakt of bevestigd (haken, spijkers, schroeven, plakband, punaises e.d.) worden zonder overleg vooraf.
 • Alle door de huurder in de studio gebrachte goederen dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de brandweer. (Decor brandveilig geïmpregneerd)

 

Sleutels

 • Bij verhuur vanaf een periode van één week zijn sleutels verkrijgbaar.
 • Hiervoor dient een sleutelverklaring ondertekend te worden en contant een borg voldaan te worden van €100,-. In de sleutelverklaring wordt bij verlies of diefstal van de sleutels geregeld tot welk bedrag de huurder aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Aansprakelijkheid

 • De huurder stelt zich zonder voorbehoud aansprakelijk voor schade aan de studio, de bijbehorende ruimten en de inventaris, die door de huurder en bijbehorende medewerkers in de ruimste zin opzettelijk, niet opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht.
 • De huurder erkent bij voorbaat de verplichting van vergoeding van de daardoor veroorzaakte kosten, zoals deze door de studio te goeder trouw zullen worden begroot, aan de studio te voldoen.
 • De studio aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor beschadigingen aan – of verlies van eigendommen van de huurder. De studio is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan achtergelaten materiaal.

 

Contractbreuk

 • Indien de huurder meer dan 6 weken van te voren de gehuurde periode afzegt, is de huurder geen huurbedrag verschuldigd.
 • Indien de huurder binnen 6 weken voor de gehuurde periode afzegt, is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd.
 • Als de huurder binnen 2 weken voor de gehuurde periode afzegt, betaalt de huurder het volledig overeengekomen huurbedrag.
 • De studio houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de studio niet beschikbaar is vanwege niet op tijd te verhelpen technische of bouwkundige problemen.
 • Het schenden van de huurvoorwaarden en/of contractbreuk heeft als gevolg dat de borg ingehouden wordt.